Aarup Vandværk

Nyheder


23-02-2023

Generalforsamling

MØD OP TIL GENERALFORSAMLING
Aarup Vandværk afholder den årlige generalforsamling
på Aarup Hotel
onsdag den 22. marts 2023 kl. 18.00
dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse
4. Budget for de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen:
Claus Frostholm, Casper Sundstrup Jensen, Jannie Fløjborg Christensen.
Suppleant:
Ole Rasmussen og Morten Henneberg.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Vandværket er vært ved efterfølgende spisning.
Af hensyn til bespisningen på Hotellet bedes du tilmelde dig med oplysning om hvilken ejendom du ejer.
Telefon: 70271350 eller mail: jes@aarupvand.dk


16-06-2022

SMS service

Vil du gerne modtage varslinger ved uregelmæssigheder i din vandforsyning, har du mulighed for at oprette dig til dette under fanebladet SMS service.
Gå ind under fanbladet og udfyld felterne.


Kontakt:


Aarup Vandværk kan kontaktes på adressen:

 

Aarup Vandværk

Holmelund 32

5560 Aarup

CVR: 26606411

 

Tlf. 70 27 13 50

E-mail. jes@aarupvand.dk

Administration: John Erik Svoldgaard


 Formand:

Jørgen Elmbo

Mobil: 23 25 03 30

Email: formand@aarupvand.dk


Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand eller administration.

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt administrationen.

 

Se hele bestyrelsen


 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 13º dH


Senest målt den: 07-10-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies