Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Kontakt vandværket

Aarup Vandværk kan kontaktes på  adressen:

CVR: 26606411
Aarup Vandværk
Holmelund 32
5560  Aarup

Tlf. 70 27 13 50
 
E-mail. jes@aarupvand.dk

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse direkte pr. telefon eller e-mail:

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand eller kasserer

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Kontakt vandværket

Aarup Vandværk kan kontaktes på  adressen:


CVR: 26606411
Aarup Vandværk
Engdraget 5
5560  Aarup

Tlf. 70 27 13 50
 
E-mail. jes@obelitz.dk

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse direkte pr. telefon eller e-mail:

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand eller kasserer

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Forside Minimer

 

 
Præsentation af Aarup Vandværk


Aarup Vandværk blev stiftet den 11. december 1911, som et privat andelsselskab.

Selskabets vedtægter har løbende gennemgået forandringer, og de nugældende vedtægter blev endeligt vedtaget den 14. juli 2004.

I sommeren 1990 besluttedes det at opføre et nyt vandværk i Gl. Aarup, og den 29. juni 1991 indviedes  det nye vandværk.

Aarup Vandværk har i øjeblikket en daglig produktion på ca. 420 m³,  som pumpes ud til Aarup  by og nærmeste omegn.

Området dækker ca. 1600 husstande og de i området liggende erhvervs-virksomheder


Copyright Rambøll Danmark A/S