Aarup Vandværk

Præsentation af Aarup Vandværk


Aarup Vandværk blev stiftet den 11. december 1911, som et privat andelsselskab.

 

Selskabets vedtægter har løbende gennemgået forandringer, og de nugældende vedtægter blev endeligt vedtaget den 19. april 2018.

 

I sommeren 1990 besluttedes det at opføre et nyt vandværk i Gl. Aarup, og den 29. juni 1991 indviedes det nye vandværk.

 

Aarup Vandværk har i øjeblikket en daglig produktion på ca. 400 m³, som pumpes ud til Aarup by og nærmeste omegn.

 

Området dækker ca. 1900 forbrugere, fordelt på 1500 andelshavere.

 

 

 


Kontakt:


Aarup Vandværk

Gl. Aarup 1

5560 Aarup

CVR: 26606411

 


Kontakt ved uheld, drift, tilsyn og installationer:

Per Damsgaard Jensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 40 11 19 85

Mail: skydebjergellegaard@hotmail.com


Kontakt til administrationen:

Jannie Fløjborg Christensen
Sekretær

Tlf. 70 27 13 50
Telefontid hver tirsdag kl. 16-17.

Mail: sekretaer@aarupvand.dk

 

Kontakt angående vandregning, måleraflæsning og flytning:

Mail: oekonomi@aarupvand.dk

Flyttemeddelelse


Formand:

Claus Frostholm

Mobil: 22 21 60 78

Mail: formand@aarupvand.dk


Se hele bestyrelsen


Kontaktformular


 

 

Vandets hårdhedsgrad: 15.0º dH


Senest målt den: 17-10-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt