Aarup Vandværk

Præsentation af Aarup Vandværk


Aarup Vandværk blev stiftet den 11. december 1911, som et privat andelsselskab.

 

Selskabets vedtægter har løbende gennemgået forandringer, og de nugældende vedtægter blev endeligt vedtaget den 14. juli 2004.

 

I sommeren 1990 besluttedes det at opføre et nyt vandværk i Gl. Aarup, og den 29. juni 1991 indviedes det nye vandværk.

 

Aarup Vandværk har i øjeblikket en daglig produktion på ca. 420 m³, som pumpes ud til Aarup by og nærmeste omegn.

 

Området dækker ca. 1600 husstande og de i området liggende erhvervs-virksomheder.

 

 

 


Kontakt:


Aarup Vandværk kan kontaktes på adressen:

 

Aarup Vandværk

Holmelund 32

5560 Aarup

CVR: 26606411

 

Tlf. 70 27 13 50

E-mail. jes@aarupvand.dk

Administration: John Erik Svoldgaard


 Formand:

Jørgen Elmbo

Mobil: 23 25 03 30

Email: formand@aarupvand.dk


Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand eller administration.

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt administrationen.

 

Se hele bestyrelsen


 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 01-11-2021


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies