Aarup Vandværk

Meddelelser


Renovering af vandværkets ledningsnet.

 

Vandværket har besluttet at udskifte alle jern- og pvcledninger i forsyningsområdet i løbet af de kommende år. Der er konstateret forholdsvis store mængder spild, og for at minimere dette skiftes til PE ledninger.

 

Uskiftninger vil ske løbende og de berørte områder vil blive varslet inden udskiftningen.

 

Aktørerne vil bestræbe sig at færdiggøre så meget som muligt efterhånden, således det bliver til mindst mulig ulejlighed for dig som forbruger i området. Der vil dog i den varslede periode kunne forventes uregelmæssigheder i vandforsyningen.

 

Uregelmæssigheder kan bestå af:

  • Svingende tryk på vandet
  • Kortvarige afbrydelser
  • Urent vand, som ikke er sundhedsskadeligt, men undgå tøjvask.

 

Ligeledes vil det være nødvendigt med alternative parkerings muligheder, da halve vejbaner til tider vil være blokeret.

 

De steder hvor det er muligt vil der blive placeret målerbrønde uden for huset, således at din måler bliver flyttet til denne brønd.

 

Skulle du i forbindelse med arbejdet have ønsker vedr. din vand stikledning som vil kunne opfyldes
praktisk i den forbindelse, bedes du tage kontakt til vandværket på telefon 70271350.

Vi vil bestræbe os på at gennemføre udskiftningen med så få gener for forbrugerne som muligt, og umiddelbart inden du som forbruger bliver berørt af arbejdet vil der som nævnt blive orienteret med hensyn til det praktiske i forløbet.

 

Har du i øvrigt spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


Kontakt:


Aarup Vandværk kan kontaktes på adressen:

 

Aarup Vandværk

Holmelund 32

5560 Aarup

CVR: 26606411

 

Tlf. 70 27 13 50

E-mail. jes@aarupvand.dk

Administration: John Erik Svoldgaard

Formand: Jørgen Elmbo mobil: 23 25 03 30

 

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand eller administration.

 

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt administrationen.

 

Se hele bestyrelsen


 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 14º dH


Senest målt den: 01-11-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt