Aarup Vandvrk

Vandprve analyse:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

1962292 2021-11-01 10:00:00 Afgang vandvrk
drikkevandskontrol, afgang fra vandvrket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80988601


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 74,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,500 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,041 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 16,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Nitrat 2,000 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 9,400 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Xylenoler <0,020 g/l 0,020 Beregnet

m+p-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Hrdhed, total 14,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 57,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,600 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 3,200 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,130 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2


:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,3-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Cresoler <0,020 g/l 0,020 Beregnet

Methyl-tert-butylether <0,050 g/l 0,050 GC/MS, Purge and trap

Monuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Phenol <0,050 g/l 0,050 GC/MS

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Trifluoreddikesyre <0,050 g/l 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS


Kontakt:


Aarup Vandværk

Gl. Aarup 1

5560 Aarup

CVR: 26606411

 


Kontakt ved uheld, drift, tilsyn og installationer:

Per Damsgaard Jensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 40 11 19 85

Mail: skydebjergellegaard@hotmail.com


Kontakt til administrationen:

Jannie Fløjborg Christensen
Sekretær

Tlf. 70 27 13 50
Telefontid hver tirsdag kl. 16-17.

Mail: sekretaer@aarupvand.dk

 

Kontakt angående vandregning, måleraflæsning og flytning:

Mail: oekonomi@aarupvand.dk

Flyttemeddelelse


Formand:

Claus Frostholm

Mobil: 22 21 60 78

Mail: formand@aarupvand.dk


Se hele bestyrelsen


Kontaktformular


 

 

Vandets hrdhedsgrad: 15.0º dH


Senest mlt den: 17-10-2023


Vrdi:

Hrdhed:

0-4 dH

Meget bldt

4-8 dH

Bldt

8-12 dH

Middelhrdt

12-18 dH

Temmelig hrdt

18-24 dH

Hrdt

24-30 dH

Meget hrdt

>30 dH

Srdeles hrdt